خط مشی شرکت آذرخرطوم

- نگهداري و حفظ سرمايه هاي انساني

- توجه به كرامت انساني و شايسته سالاري

- تقويت روحيه مشاركتي و كار تيمي در سازمان

- رعايت اخلاق حرفه اي

- تعالي حرفه اي و نظم در انجام امور

- خلاقيت، يادگيری و نوآوري و روزآمدي سازماني

- رعايت صداقت، وفاداري و جلب اعتماد و رضايت مشتريان، شركا و جامعه

- چابكي و انعطاف پذيري در رقابت پذيري

- سودآوري با فرصت شناسي بازار و كسب شايستگي كليدي نسبت به رقبا

- توسعه همكاري ها و مشاركت ها براي ايجاد ارزش افزوده

- حفاظت از محيط زيست

شرکت آذر خرطوم

از آنجایی که اهداف فوق با مسئولیت پذیری و مشارکت تمامی کارکنان تحقق می یابد ˛ مدیریت شرکت این خط مش را با روشهای مختلف در دسترس کارکنان قرار داده و با ارائه آموزش های لازم از درک آن توسط ایشان اطمینان حاصل می نماید . همچنین منابع مالی و سایر نیاز های اجرای این خط مش توسط مدیریت ارشد فراهم می گردد.